Privacy statement

Privacyverklaring STRIKE A POSE

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door STRIKE A POSE. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Contact opnemen
  Gegevens worden verzameld als contact wordt opgenomen met STRIKE A POSEvia e-mail of via de website van STRIKE A POSE. In het formulier op de websites wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals de naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele opmerkingen zoals de hulpvraag of waarom contact wordt opgenomen.
 2. Factureren en administratie
  Gegevens worden verzameld om facturen op te kunnen stellen en digitaal te versturen en de administratie bij te kunnen houden. De naam, bedrijfsnaam en het e-mailadres worden hiervoor geregistreerd.
 3. Analytics
  De website van STRIKE A POSEverzamelt gegevens om de website te verbeteren Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het website bezoek of de pagina’s die zijn bezocht.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Ontvangers

De gegevens, die STRIKE A POSE ontvangt en verwerkt, worden beheerd met behulp van:

 1. Microsoft
  De e-mail van STRIKE A POSEwordt gehost bij Microsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft. STRIKE A POSEgebruikt Microsoft Office 365. Lees hier de privacyverklaring van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
 2. Hostnet
  De e-mail van Strike a pose wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Lees hier de privacyverklaring van Hostnet: https://www.hostnet.nl/over- hostnet/privacy-en-cookieverklaring.
 3. WebWonders
  De website en back-ups van de website worden gehost bij WebWonders. Gegevens die jij achterlaat op de website van STRIKE A POSEzijn op de servers van WebWonders opgeslagen. Lees hier de privacyverklaring van WebWonders: https://www.webwonders.nl/privacy- statement/.
 4. Umbraco
  De website van STRIKE A POSEis gemaakt in het programma Umbraco. Gegevens die jij achterlaat op de website van STRIKE A POSEworden in Umbraco opgeslagen. Lees hier de privacyverklaring van Umbraco (in het Engels): https://umbraco.com/about-us/privacy/.
 5. Google
  De informatie die wij krijgen via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees hier het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en hier het specifieke privacybeleid van Google Analytics : https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.
 6. Addmore Administraties
  Voor de administratie maakt STRIKE A POSEgebruik van de diensten van Addmore Administraties. De gegevens worden opgeslagen op de servers die Addmore Administraties gebruikt voor haar dienstverlening.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door STRIKE A POSE, maar nooit langer dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 1. Contact opnemen via mail
  Op het moment dat je contact opneemt met STRIKE A POSEvia mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals de naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en eventueel telefoonnummer opgeslagen op de mailserver. Die mails worden bewaard zolang noodzakelijk is voor het uitvoeren van activiteiten.
 2. Analytics
  De gegevens die met Google Analytics zijn verzameld worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
 3. Factureren en administratie
  De administratie die wordt bijgehouden door Addmore Administraties worden bewaard voor zolang dit wettelijk verplicht is.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens, die door STRIKE A POSEof door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten, dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze websites beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van STRIKE A POSE privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Jouw rechten

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen, die bij STRIKE A POSEvastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met STRIKE A POSE. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 1. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door STRIKE A POSE.  
 2. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben, die bij STRIKE A POSEopgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient STRIKE A POSEal jouw persoonsgegevens over te dragen aan de andere partij.
 3. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij STRIKE A POSEvastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 4. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat STRIKE A POSEniet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat STRIKE A POSEjouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via ine@strike-a-pose.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt.

Plichten

STRIKE A POSEverwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van STRIKE A POSE via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens, die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan STRIKE A POSEde betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens, die jij hebt gedeeld met STRIKE A POSEmet anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

STRIKE A POSEbehoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer STRIKE A POSEdit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van STRIKE A POSEte beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Ine van de Laar
ine@strike-a-pose.nl
0634735187